logo jth

Protocol Corona Jeugdtheaterhuis

Het Jeugdtheaterhuis heeft dit protocol opgesteld ten behoeve van de veiligheid van leerlingen, medewerkers, ouders/begeleiders en bezoekers. De focus van dit protocol ligt op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en zijn leidend. Volgens de richtlijnen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende protocollen van diverse brancheorganisaties, kunnen met inachtneming van het protocol, alle lessen en activiteiten van het Jeugdtheaterhuis plaatsvinden. Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen, medewerkers, ouders/begeleiders en bezoekers gedurende de lessen/activiteiten van het Jeugdtheaterhuis en de gebouwen waar deze lessen plaatsvinden. Doordat het JTH op verschillende locaties lesgeeft, kunnen per plaats nog specifieke maatregelen worden genomen. Die maatregelen worden via de mail kenbaar gemaakt.

We vragen ouders en leerlingen om kennis te nemen van dit protocol en de locatiegerichte maatregelen, voordat deelgenomen wordt aan een les of activiteit van het Jeugdtheaterhuis. We gaan ervan uit dat iedereen die voor het Jeugdtheaterhuis werkt, dit beleid uitvoert. Docenten hebben het recht leerlingen (en begeleider) met ziekteverschijnselen naar huis te sturen. 
Ben je positief getest? Laat het ons weten zodat we de groep kunnen informeren en maatregelen kunnen treffen.

Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen
Maak een afspraak als je klachten heeft die passen bij het coronavirus 

Vanaf zondag 28 november 2021, om 05:00 uur, gelden de volgende maatregelen:

 • Locaties voor kunst- en cultuur sluiten tussen 17.00 en 05.00 uur. Na 17:00 kunnen onze lessen en activiteiten dus niet plaatsvinden. We laten zo snel mogelijk weten wat de consequenties van de nieuwe maatregelen zijn voor het Jeugdtheaterhuis en welke oplossingen we bieden voor de onstane situatie.

Verder is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je al gevaccineerd bent (zie website Rijksoverheid). Doe dit ook als je al gevaccineerd bent. Let op: gebruik geen zelftest bij klachten. De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig. Blijf thuis tot je de uitslag weet.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen
 • Schud geen handen
 • Was vaak en goed je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Wij zorgen voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

  Het c
  oronatoegangsbewijs (QR-check) is nog steeds verplicht voor:
 • Het bijwonen van voorstellingen / evenementen
 • Georganiseerde kunst- & cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals de lessen van het JTH.
  Dit betekent dat al onze leerlingen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs moeten laten zien vóór deelname aan onze lessen/ activiteiten.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Een medewerker zal jouw QR-code scannen bij binnenkomst. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. 

Eventuele terugbetaling lesgeld seizoen 2021-2022 i.v.m. Covid-19
Indien (een deel van) de lessen worden geannuleerd als gevolg van maatregelen, richtlijnen en/of verordeningen die door de Rijksoverheid, gemeentes en brancheverenigingen worden ingesteld ter bestrijding van het coronavirus, streeft het Jeugdtheaterhuis ernaar de mogelijkheid te bieden om alle gemiste lessen aan het einde van het seizoen in te halen. Indien dit niet mogelijk blijkt, betaalt het Jeugdtheaterhuis het lesgeld voor de niet genoten lessen terug.
(Zie algemene voorwaarden Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)