logo jth

Visie en missie

Klik hier voor de Toekomstvisie Jeugdtheaterhuis per juni 2021

Wat ons beweegt – onze visie, onze passie

Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan en waar kinderen en jongeren bezig zijn met theater. Bezig zijn met kunst. Voor hen vormt kunst een onuitputtelijke bron om te leren. Theater gaat over de mens en over de vraag hoe deze zich verhoudt tot zichzelf en zijn omgeving. Zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling dragen niet alleen bij aan een persoonlijke groei en zingeving, maar ook aan culturele diversiteit, sociale samenhang, cultureel burgerschap en zelfs aan de culturele activering van de stad en provincie. Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn dat kinderen en jongeren een veelkleurig en panoramisch vergezicht biedt, dat hen stimuleert en dat hen voor zich weet te winnen en aan zich te binden.

Driehoek actief, receptief en reflectief

Een eerste kennismaking begint vaak met het bezoeken van een voorstelling (receptief), al dan niet na deelname aan bijvoorbeeld het Meespeelproject. Zijn ze binnen en worden ze gegrepen door het enthousiasme, de sfeer en de activiteiten, dan kunnen ze gaan meedoen aan de lessen (actief). Uiteindelijk leren de kinderen en jongeren, door confrontatie en discussie, het vermogen te ontwikkelen om op kunst te reflecteren. Het Jeugdtheaterhuis wil bewust de samenhang van actief, receptief en reflectief in haar aanbod naar voren brengen.

Driehoek kunsteducatie, amateurkunst en professionele kunst

We geloven sterk in de kracht van het inzetten van amateurkunst bij het aanbieden van kunsteducatie, uiteraard mits gewaarborgd door de professionaliteit van de organisatie (begeleiding, docenten, wijze van produceren etc.). In ons aanbod zoeken we tevens de confrontatie en uitwisseling met de professionele kunst, onder andere door voorstellingenbezoek en het initiëren van samenwerkingsverbanden.

Driehoek binnen- , buitenschools en de vrijwillige component

Veel kunsteducatie vindt plaats in het onderwijs – binnenschools en onder schooltijd; dit is terecht omdat we daar veel kinderen en jongeren bereiken. Maar om jeugd werkelijk kunstzinnig te vormen is het van groot belang dat zij ook buitenschools actief zijn. Het Jeugdtheaterhuis maakt zich sterk voor de koppeling binnenschools – buitenschools en stimuleert daarmee de vrijwillige component.

Onze kernwaarden

 • In het Jeugdtheaterhuis staan kinderen en jongeren / amateurs centraal.
 • Het Jeugdtheaterhuis werkt proces-, product- en vraaggericht.
 • Het Jeugdtheaterhuis is een non formele omgeving en laagdrempelig.
 • Het Jeugdtheaterhuis is autonoom, eigenwijs en eigenzinnig en hanteert een bevlogen wijze van werken met kinderen en jongeren.
 • Het Jeugdtheaterhuis koppelt hoogwaardige kwaliteit van de kunst aan professionaliteit van de educatie.
 • Het Jeugdtheaterhuis is een lerende organisatie die haar eigen werkwijze regelmatig evalueert en kennis & ervaring doorgeeft aan anderen.
 • Het Jeugdtheaterhuis is gericht op samenwerking en gaat relaties aan met kunstenaars, scholen, opleidingen en andere culturele instellingen in de stad, provincie en het land.
 • Het Jeugdtheaterhuis is een kunsteducatieve instelling en heeft vijf afdelingen in middelgrote gemeenten van de provincie Zuid-Holland.

Wat wij willen bereiken – onze missie

Onze missie is, kinderen en jongeren in een groot gedeelte van de provincie Zuid-Holland te stimuleren om theater tot een zinvol deel van hun leven te maken. Daarbij willen wij midden in de samenleving staan, enthousiasmeren, verschil maken en kwaliteit bieden. Op een bevlogen, spelende, anarchistische maar toch ook gestructureerde wijze laten wij de kinderen en jongeren kennismaken met kunst en laten wij hen de verrijkende waarde ervan voor hun ontwikkeling ontdekken.

Bij onze missie zijn onze doelstellingen:

 • Kinderen en jongeren actief in aanraking te brengen met de kunstvorm theater.
 • Kinderen en jongeren (amateurkunstenaars) actief inzetten om andere kinderen en jongeren te laten kennismaken met kunst en cultuur. Dit onder leiding van bevlogen professionele kunstenaars.
 • Lessen uitvoeren in de vijf lesplaatsen volgens de door ontwikkelde langlopende leerlijn en voorstellingen maken (familie en jongeren) met daaraan gekoppelde kunsteducatieve projecten.
 • Kinderen en jongeren (amateurkunstenaars) stimuleren professionele kunstuitingen bij te wonen.
 • Een samenhangend geheel van activiteiten aanbieden, aangezien dit een waardevoller aanbod oplevert dan uitsluitend het aanbieden van theaterlessen.
 • Nauw samenwerken met bibliotheken, schouwburgen en scholen voor primair-, voortgezet en beroepsonderwijs, in (tenminste) de zes lesplaatsen.
 • Samenwerken met culturele instellingen, onderwijs, brede school en bibliotheken.
 • De kennis en ervaring die is opgedaan overdragen aan anderen.