logo jth

NU!

Zuid-Hollands Cultuurdebat: doe je mee?

Dinsdag 7 maart bespreken we in Delft de meerwaarde van cultuur voor de provincie.

Jeugdtheaterhuis post8

Wat is de meerwaarde van cultuur voor de Zuid-Hollandse samenleving? Komt dat zien, ervaren en bespreken tijdens het Zuid-Hollands Cultuurdebat op dinsdag 7 maart in Delft!

In de aanloop naar de Statenverkiezingen organiseren Jeugdtheaterhuis, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kunstgebouw, Popunie, Probiblio en SEOP een inspirerende middag over de maatschappelijke kansen en (politieke ambities) voor cultuur, erfgoed en leesbevordering in Zuid-Holland.

De primaire doelgroep voor het Cultuurdebat zijn de kandidaat-Statenleden. We willen hen betrekken bij en het gesprek met ze voeren over cultuur, erfgoed en leesbevordering. De deelnemers komen daarnaast uit het netwerk van de organisatoren, bestaande uit volgende groepen:

 • Wethouders met portefeuille cultuur, onderwijs, economie en/of innovatie
 • Ambtenaren van provincies en gemeenten
 • Vertegenwoordigers van de uitvoerende en ondersteunende instellingen
 • Makers
 • Bezoekers en beoefenaars (eindgebruikers/inwoners)

Programma

In de kern bestaat het programma uit een inleiding en afsluiting, met daartussen twee gespreksrondes.

 • 14.30 uur: Inloop
 • 15.00 uur: Welkom en inleiding 
 • 15.20 uur: Debatronde 1: Leven in Zuid-Holland
  In gesprek over de impact van cultuur, erfgoed en bibliotheken op de leefomgeving. Kandidaat-Statenleden van diverse politieke partijen delen hun visie op verschillende vraagstukken op dit gebied en gaan met elkaar en met u hierover in gesprek.
 • 16.00 uur: Intermezzo
 • 16.10 uur: Debatronde 2: Meedoen in Zuid-Holland
  In gesprek over de bijdrage van cultuur, erfgoed en bibliotheken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Een nieuwe groep kandidaat-Statenleden deelt hun visie en gaat het gesprek hierover aan.
 • 16.50 uur: Wrap-up en vooruitblik
 • 17.00 uur: Netwerkborrel
 • 18.00 uur: Einde
Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Erbij zijn? Meld je aan op de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland