logo jth

NU!

Wat stem jij op woensdag 15 maart?

Je kunt nu checken hoe belangrijk partijen cultuur vinden, zoals jeugdtheater!

 Jeugdtheaterhuis post8

Mag jij al stemmen voor de provinciale verkiezingen? Check dan via de matrix hieronder hoe belangrijk partijen erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk vinden.

Op 15 maart 2023 kun je stemmen voor de provinciale statenverkiezing in Zuid-Holland. In onze provincie doen twintig partijen mee. Wat vinden zij de komende vier jaar belangrijk met betrekking tot erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk? Bekijk de verkiezingsmatrix 'erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheken', waarin de partijstandpunten inzichtelijk zijn gemaakt, hieronder. Eerste conclusie: er valt wat te kiezen voor cultuur- en erfgoedliefhebbers in Zuid-Holland op 15 maart!
 
 Verkiezingsmatrix 3
 
In de analyse is gekeken hoe 17 politieke partijen concreet aankijken tegen erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk in de provincie. Deze analyse is verwerkt in een verkiezingsmatrix, waarmee in één oogopslag te zien is of een politieke partij in haar verkiezingsprogramma aandacht heeft voor de kansen op deze domeinen.

Deze verkiezingsmatrix is niet bedoeld als een stemwijzer. In dit model wordt geen inhoudelijk oordeel gegeven over de standpunten en speerpunten van de partijen. Wel geven we een beeld in hoeverre er aandacht is voor erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk, mede in relatie tot de grote maatschappelijke opgaven. Dit betekent dat we ook hebben gekeken in welke mate partijen kansen zien voor de inzet van deze domeinen voor bijvoorbeeld het creëren van brede welvaart, verduurzaming, energietransitie en het versterken van diversiteit en inclusie.

Het onderzoek is uitgevoerd door de samenwerkende provinciale ondersteunende culturele instellingen Jeugdtheaterhuis, Probiblio, Popunie, Stichting Educatieve Orkest Projecten, Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland.