logo jth

Veelgestelde vragen

Zijn er regelingen voor lagere inkomens m.b.t. het lesgeld?

Veel gemeentes en fondsen komen gezinnen met lagere inkomens tegemoet. Lees hier welke mogelijkheden er zijn in uw gemeente.


Wanneer beginnen de lessen van het nieuwe seizoen?

De data van de eerste lessen van het seizoen vindt u op de pagina 'direct inschrijven'. Kies eerst uw locatie op de homepage


Waarom moet ik mijn kind steeds opnieuw inschrijven?

Dan weten we zeker dat uw kind met uw toestemming start aan de lessen. We houden goed overzicht over het aantal groepen en deelnemers. En de administratieve gegevens blijven up-to-date.


Wanneer en waarom moet ik inschrijfgeld betalen?

U betaalt één keer per seizoen inschrijfgeld, ook als uw kind meerdere cursussen in één lesseizoen volgt. Ieder jaar is onderhoud en actualisatie van het automatiseringsprogramma noodzakelijk. Daar zijn en blijven er kosten aan verbonden.


Kan ik een les komen kijken/meedoen?

Wij organiseren een aantal keer per seizoen op alle leslocaties gratis proeflessen. Bekijk hier wanneer ze zijn en geef je op!


Wanneer is de eindpresentatie?

De eindpresentatie vindt plaats aan het einde van het lesseizoen tijdens het Jeugdtheaterhuis Weekend. U ontvangt hiervoor altijd een uitnodiging. Belangrijke data en vakanties staan in de lesroosters die u aan het begin van het lesseizoen van ons ontvangt. 


Hoe meld ik mijn kind af voor een les?

U kunt uw kind via het e-mailadres van de betreffende leslocatie afmelden. Klik op de gewenste locatie voor het e-mailadres: Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJsselGouda / Bodegraven, KrimpenerwaardLeiden en Maassluis


Hoe weet ik of er les is op een feestdag of in een vakantie?

Aan het begin van het seizoen stuurt de locatieleider u het rooster. Hierin vindt u informatie over de lesdata, vakanties en (eind)presentaties. De roosters staan vanaf september ook op de website. Kies uw locatie voor het lesrooster: Alpen aan den RijnBodegraven, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Leiden en Maassluis


Wanneer vindt incasso plaats?

De incasso wordt uitgevoerd rond de 28e van de maand. De data staan ook vermeld op de factuur van het lesgeld (factuur ontvangt u per mail).


Kan ik zelf kiezen of ik in termijnen kan betalen?

Ja, bij inschrijving kunt u kiezen of u in termijnen betaalt of in één keer. Met uitzondering van de Musical-Theaterles S. Hiervoor geldt 1 termijn.


Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de inhoud van de lessen of docenten?

Voor algemene vragen over de lessen kunt u een mail sturen naar U kunt ook contact opnemen met de locatieleider van de betreffende locatie: Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJsselGouda / Bodegraven, KrimpenerwaardLeiden en Maassluis


Wanneer krijg ik bericht over de definitieve groepsindeling?

Een week voor de start van de les krijgt u van de locatieleider een uitnodiging voor de eerste les, de groepsindeling en het lesrooster.


Wat gebeurt er als er een docent ziek is?

De Musical- en Theaterlessen en de Musical- en ActeerLABS gaan altijd door; wij regelen vervanging of de groepen worden samengevoegd. Repetities van de Productiegroepen worden per mail afgezegd. De repetitie wordt later ingehaald.


Kan mijn kind ingedeeld worden bij vriendjes/vriendinnetjes?

Op het inschrijfformulier kunt u bij ‘Opmerkingen’ uw wensen aangeven. Wij proberen hier rekening mee te houden, maar het is afhankelijk van het aantal groepen en de leeftijd of het mogelijk is.


Heeft het Jeugdtheaterhuis een protocol m.b.t. Covid-19?

Jazeker. Klik hier voor het Protocol Corona Jeugdtheaterhuis


Hoe zit het met het lesgeld als de lessen niet door kunnen gaan vanwege Covid-19?

Indien (een deel van) de lessen worden geannuleerd als gevolg van maatregelen, richtlijnen en/of verordeningen die door de Rijksoverheid, gemeentes en brancheverenigingen worden ingesteld ter bestrijding van het coronavirus, heeft het Jeugdtheaterhuis de intentie om de gemiste lessen aan het einde van het seizoen in te halen. Alleen wanneer dat niet mogelijk is, betaalt het Jeugdtheaterhuis het lesgeld voor de niet genoten lessen terug.


Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden